Instalacja o mocy 5kWp do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Całość skłąda się z dwóch niezależnych sterowników IGS, dwóch grzałek stałoprądowych, zbiornika Galmet 1000l oraz 20 modułów o mocy 250W każdy. Moduły po 10szt. zostały zamontowane na dwóch połaciach dachu na części wschodniej oraz zachodniej.

1001  1002  1004

30  1005  1000   36  38